Regulacija

Temperaturni regulatorji so namenjeni za regulacijo in vzdrževanje želene temperature ogrevanih elementov, ki jih grejemo preko električnih grelcev. Regulacija poteka na osnovi povratnih podatkov s temperaturnega tipala. Naprava je v kovinskem ohišju in je ozemljena. Na regulatorju nastavimo želeno temperaturo, le ta pa regulira proces. Tipalo mora biti pritrjeno na želeno mesto.


Izdelamo lahko večpodročne regulatorje po želji in zahtevah kupca.


VITERM-1 (enopodročni)

VITERM-3 (tripodročni)

VITERM-1 RS232