Objemni grelci

Objemni grelci se praviloma uporabljajo za gretje cilindrov, šob ali drugih oblik v industriji predelave plastičnih mas ali drugih materialov, kjer je potrebna toplota za taljenje oziroma topljenje teh materialov (razni voski, termične zalivne mase, itd.).


keramični objemni grelec

objemni grelec

objemni grelec

objemni grelec - manjši

visoko učinski objemni grelec za ogrevanje šob

šobni objemni grelec večje moči

objemni grelec za ogrevanje osovin